ARWA Personaldienstleistungen

Właściwy partner, również dla pokonania trudnych zadań!

Dalsze informacje

Wideo o przedsiębiorstwie

Poznaj nas bliżej

Dalsze informacje

Oferty pracy

Aktualne oferty pracy w całych Niemczech

Dalsze informacje

Wyróżnienie

ARWA Personaldienstleistungen należy do
najlepszych dostawców usług HR w Niemczech.
Taki wynik uzyskało czasopismo Focus
w specjalnym wydaniu pod hasłem kariera

Aplikacja ARWA

Dostępna bezpłatnie na iPhona i na Androida!

Dalsze informacje
Obszerne rozwiązania w zakresie HR - atrakcyjne miejsca pracy

Spółka ARWA Pesonaldienstleistungen posiada w całych Niemczech 94 filie i dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie profesjonalnych rozwiązań dotyczących HR, przez co jest nie tylko niezawodnym i kompetentnym partnerem dla przedsiębiorstw z branż przemysłowych, ekonomicznych, medycznych i komputerowych, lecz również pracodawcą dla przeciętnie 4.300 pracowników i pracowniczek

Najnowszy zakres przedsiębiorstwa, "ARWA Aviation-Services", to wydział specjalizowany dla usług HR w zakresie obsługi naziemnej lotnisk!

Poszukujący pracy z wszystkich branż znajdują w spółce ARWA Personaldienstleistungen zatrudnienie na cały etat lub na pół etatu na atrakcyjnych warunkach. Na życzenie możliwe są także ograniczone czasowo umowy o pracę na tych samych warunkach

Kwalifikowani fachowcy korzystają z bezpłatnego serwisu pośrednictwa pracy. ARWA Personaldienstleistungen działa tutaj jako pośrednik między poszukującymi pracy i zainteresowanymi przedsiębiorstwami

Aktualne oferty pracy

Aktualnie znajdziesz w naszej bazie danych 4093 ofert pracyNowe taryfy dla pracowników tymczasowych!

Od 1 czerwca 2016 r. dla wszystkich pracowników tymczasowych obowiązuje nowe wynagrodzenie mini-malne ustalone w układzie zbiorowym, wynoszące 9,00 euro / grupa wynagrodzeń 1 na zachodzie Niemiec oraz 8,50 euro / grupa wynagrodzeń 1 na wschodzie Niemiec. Warunki te zostały wynegocjowane we wrześniu 2013 r. przez strony uczestniczące w negocjacjach układu zbiorowego.

 

Od dnia 01.11.2012 r. obowiązują specjalne taryfy branżowe dla następujących obszarów: przemysł metalowy i elektryczny, przemysł chemiczny, przemysł przetwórstwa tworzywa sztucznego, przemysł kauczukowy, przemysł tekstylny i odzieżowy, przemysł przetwórstwa drewna i tworzywa sztucz-nego, przemysł przetwórstwa papieru, tektury i tworzyw sztucznych, przemysł drukarski, górnictwo soli potasu i soli kamiennej, przemysł produkcji papieru, transport szynowy.

ARWA Personaldienstleistungen GmbH

Właściwy partner, również dla pokonania trudnych zadań!